เกี่ยวกับเรา

Kilasa Brand

เริ่มก่อตั้งเมื่อช่วงต้นปี 2560

สืบเนื่องจากธุรกิจเดิมที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโลโก้ และสินค้าต่างๆ หลากหลายรูปแบบ โดย บริษัท เอ็น.เอส. อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด มากว่า 10 ปี จัดส่งให้กับลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

จากประสบการณ์และความชำนาญที่ผ่านมา จึงได้คิดริเริ่มที่จะทำแบรนด์คนไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ ออกสู่ตลาดเสื้อผ้าแฟชั่น สิ่งแรกที่เราคำนึงถึงคือคุณภาพ ซึ่งเราให้ความใส่ใจเป็นหลัก เราจึงเลือกใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่ดี เพื่อให้ลูกค้าสวมใส่สบาย จัดจำหน่ายขายให้กับกลุ่มลูกค้าทุกระดับ สามารถสวมใส่ได้เหมาะสมกับราคา

ช่องทางติดตามสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Kilasa Brand

เกี่ยวกับเรา

สนับสนุนเว็ปไซต์ โดย เอ็น.จี. เลเบิ้ล